Юрій Миколайович Тодика

(1942 – 2007)
Тодика Юрій Миколайович

Тодика Юрій Миколайович

10 лютого 2007 року пішов з життя видатний державознавець, академік Академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Юрій Миколайович Тодика.

Ю.М. Тодика закінчив юридичний факультет Кишинівського державного університету (1969) і аспірантуру Інституту держави і права АН СРСР (1972), після чого розпочав свій творчий шлях у юриспруденції. У 1972-1984 рр. він працював на посадах молодшого наукового співробітника, а згодом – вченого секретаря Відділу філософії і права АН Молдавії. У 1984 р. Ю.М. Тодика перейшов на відповідальну роботу помічника Голови Президії Верховної Ради Молдавії, тобто фактичного глави країни. Показово, що увесь цей час він поєднував наукову та адміністративну роботу з викладацькою, читаючи курс «радянського будівництва» на кафедрі державно-правових дисциплін юридичного факультету Кишинівського університету, та брав активну участь у роботі законотворчій, внаслідок чого став співавтором Конституції Молдавської РСР 1978 р. та низки інших нормативних актів.

У 1990 р. розпочався новий етап у житті Ю.М. Тодики – він отримав запрошення працювати на посаді професора кафедри державного права Харківського юридичного інституту. Двома роками пізніше Ю.М. Тодика очолив кафедру. Ним багато було зроблене для її розвитку. Символічно, що саме за часів його керівництва кафедра отримала свою сучасну назву – кафедра конституційного права України.

Ю.М. Тодика був автором понад 250 наукових праць. Серед його найбільш визначних праць варто відмітити наступні: «Конституция Украины: проблемы теории и практики», «Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика», «Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект», «Основы конституционного строя», «Конституционные основы формирования правовой культуры», «Президент Украины: конституционно-правовой статус» (в соавт.), «Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине» (в соавт.) та багато інших. Ю.М. Тодика – один з основних авторів та відповідальний редактор підручника з конституційного права України, який нещодавно отримав премію імені Ярослава Мудрого.

Ю.М. Тодика брав активну участь у заснуванні Відділення державно-правових наук Академії правових наук України, був першим відповідальним секретарем редакції журналу «Вісник Академії правових наук України» (у 1993-1994 рр.). Юрій Миколайович був обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України, а в січні 1996 р. очолив Відділення державно-правових наук АПрНУ. Ю.М. Тодика неодноразово надавав експертні висновки у справах, що знаходилися на розгляді у Конституційному Суді України.

Ю.М. Тодика був також талановитим педагогом, лекції якого буде згадувати не одне покоління студентів і практичних працівників. Йому ніколи не було шкода дарувати свої ідеї, навпаки – він був радий, що може залишити їх в цьому світі. Під керівництвом Ю.М. Тодики сформувався світогляд багатьох відомих юристів, які саме завдяки ньому вийшли зараз на широкий науковий, політичний або підприємницький шлях. Взагалі він підготував 2 доктори та 16 кандидатів юридичних наук.

Немає ніяких сумнівів у тому, що Ю.М. Тодика був одним з найбільш яскравих представників сучасної вітчизняної юридичної науки. Завдяки творчій діяльності таких науковців, як Юрій Миколайович, Національний юриридчний університет імені Ярослава Мудрого займає зараз провідне місце серед інших вищих навчальних закладів України.