2017 рік

Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм

Міжнародна наукова конференція
(X Тодиківські читання)
Збірка наукових доповідей конференції «Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм»

Збірка наукових доповідей конференції

27-28 жовтня 2017 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася Міжнародна наукова конференція «Конституція України в контексті сучасних конституційних парадигм» (Х ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ), організована кафедрою конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

У конференції взяли участь близько 150 учасників із понад 30 вищих навчальних закладів і наукових установ України, Польщі, Білорусі та Росії.

Відкрив конференцію проректор із наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д. ю. н., професор, академік Національної академії правових наук України Анатолій Павлович Гетьман, який побажав учасникам конференції плідної співпраці, а також пригадав постать видатного конституціоналіста – Юрія Миколайовича та перші читання, що пройшли десять років тому.

Також з привітальним словом до учасників заходу звернувся проректор із навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д. ю. н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Юрій Григорович Барабаш. Науковець щиро привітав учасників заходу, розповів про наукову діяльність та унікальні риси характеру людини-педагога, наставника та згадав цікаві факти з біографії Ю. М. Тодики. Проректор зазначив, що Юрій Миколайович зробив надзвичайний внесок у розвиток вітчизняної конституційно-правової думки, був одним із найбільш відомих і талановитих представників сучасної вітчизняної юридичної науки, фундатором нового напрямку конституціоналізму і залишив нам cвою Школу, а наукові дослідження вченого відомі далеко за межами України.

Під час загальної панельної дискусії виступили: Барабаш Юрій Григорович, проректор із навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д. ю. н., професор, член-кореспондент НАПрН України – КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ПРОДУКТ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ; Лук’янов Дмитро Васильович, д. ю. н., професор кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України – ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ; Герасіна Людмила Миколаївна, д.соціол. н., професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – СПЕЦИФІКА КОНСТИТУЦІЙНИХ ФОРМ ДЕРЖАВИ КРАЇН СХОДУ В ПОРІВНЯЛЬНІЙ ПАРАДИГМІ; Летнянчин Любомир Іванович, к. ю. н., доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – ПРЯМА ДІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: ВІД ПРИНЦИПУ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ; Євсєєв Олександр Петрович, к. ю. н., науковий консультант судді Конституційного Суду України – ЧИ Є АНТИКОРУПЦІЙНІ СУДИ «НАДЗВИЧАЙНИМИ ТА ОСОБЛИВИМИ»?.

Також протягом 27-28 жовтня 2017 року відбулись: «Перша панель. Засади сучасного конституціоналізму»; «Друга панель. Права людини в сучасних конституціях»; «Третя панель. Сучасні проблеми конституційно-правової еволюції». Доповіді відзначались високим рівнем актуальності в сучасних реаліях та викликали цікаві, жваві дискусії. У заході взяв участь д. ю. н., професор кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Віталій Олександрович Серьогін, який також був учнем Юрія Миколайовича Тодики. Під час роботи тематичних панелей науковець виступив з науковою доповіддю на тему «Створення групових профiлiв як потенцiйна загроза недоторканностi приватного життя» та  поглибив знання учасників конференції з конституційного права.

Для всіх учасників була організована оглядова екскурсія  в Університеті, зокрема в новому Навчально-бібліотечному корпусі.

У рамках конференції були представлені, заслухані та оцінені наукові доповіді представників Ягеллонського університету, Гродненського державного університету імені Янки Купали, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Харківського національного університету внутрішніх справ, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Дніпровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Львівського державного університету внутрішніх справ, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Ужгородського національного університету, інших ВНЗ та наукових установ.
Підсумки роботи конференції підбила к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тетяна Миколаївна Слінько, яка наголосила на тому, що багато хто з учасників майже виріс разом з Тодиківськими читаннями і подякувала усім за участь. Також присутні учні видатного конституціоналіста зауважили, що якби Юрій Миколайович міг побачити виступи учасників заходу, то він би пишався новим поколінням молодих учених.
Учасники заходу були нагороджені сертифікатами за активну участь у конференції.

Оргкомітет висловлює вдячність за сприяння в організації і проведенні конференції партнерам заходу: Лабораторії законодавчих ініціатив, Харківській правозахисній групі та Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Збірка наукових доповідей конференції

Фотогалерея

Всі фотографії конференції можна переглянути тут.