2013 рік

Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму

Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів
(VI Тодиківські читання)
Збірка наукових доповідей конференції «Верховенство права як основа сучасного конституціоналізму»

Збірка наукових доповідей конференції

27-28 вересня 2013 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ОСНОВА СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ» (VІ ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ), що була організована спільними зусиллями Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Московського державного юридичного університету імені О.Є.Кутафіна, Московського державного університету імені М.В.Ломоносова та Білоруського державного університету.

У конференції взяли участь більше 160 учасників із понад 50 вищих навчальних закладів і наукових установ України, Росії, Білорусії, Польщі та США.

На адресу конференції та оргкомітету надійшли вітання від професора С.А.Авакьяна, завідувача кафедри конституційного та муніципального права Московського державного університету імені М.В.Ломоносова та (під час он-лайн включення з Мінську) професора Г.О.Василевича, завідувача кафедри конституційного права Білоруського державного університету.

Пленарне засідання відкрив проректор із навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Барабаш Юрій Григорович. Він щиро привітав учасників заходу, розповів про унікальні риси характеру людини-педагога, наставника та цікаві факти з біографії Ю.М.Тодики. Проректор зазначив, що Юрій Миколайович був одним із найбільш відомих і талановитих представників сучасної вітчизняної юридичної науки, фундатором нового напрямку конституціоналізму і залишив нам cвою Школу.

На заході було організовано конференц-зв’язок у режимі он-лайн для аудиторії Білоруського державного університету, Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ (Польща) та університету м.Бордо (Франція) з можливістю спілкування з ними.

На пленарному засіданні (27 вересня) з доповідями виступили: Ю.Г.Барабаш, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, проректор із навчальної роботи Університету, завідувач кафедри конституційного права України − «Модернізація конституційних засад безпосередньої демократії в Україні»; О.М.Новак, секретар Харківської міської ради, член правління Асоціації випускників Університету, здобувач кафедри конституційного права України − «Застосування пропорційної виборчої системи на місцевих виборах в Європі: фактори розповсюдженості»;Н.С.Таєва, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного та муніципального права Московського державного юридичного університету імені О.Є.Кутафіна − «Верховенство конституції Російської Федерації: декларація та реальність»; В.А.Юбко, магістрант юридичного факультету Білоруського державного університету (он-лайн включення з Мінську) − «Відображення принципів конституціоналізму (досвід Франції)»; Д.Р.Саліхов, заступник голови наукового студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова − «Право на протест як суб’єктивне право особистості»; Лукаш Чеботар, докторант кафедри кримінального права юридичного факультету канонічного та адміністративного права Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ (он-лайн включення з м.Люблін, Польща) − «Діяльність Організації Об’єднаних Націй в процесі зміцнення принципу верховенства права» («The United Nations’ engagement in the process of strengthening the principle of the rule of law»); О.В.Нестеренко, кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (он-лайн включення з м. Вашингтон, США) – «Приватна власність та свобода контракту: головні конституційні цінності» («Private property and freedom of contract: the main constitutional values»); В.В.Кудрявцев, аспірант кафедри конституційного і адміністративного права Марійського державного університету – «Право громадян та їх об’єднань на участь у формуванні органів місцевого самоврядування: реалізація, проблеми та перспективи».

Для всіх учасників була організована оглядова екскурсія в Університеті та по місту Харкову.

28 вересня в рамках конференції були проведенні засідання із шести тематичних секцій, на яких були представлені, заслухані та оцінені наукові доповіді представників Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, Московського державного юридичного університету імені О.Є.Кутафіна, Бєлгородського державного університету, Саратовської державної юридичної академії, Білоруського державного університету, Люблінського католицького університету, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, НУ «Одеська юридична академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, інших ВНЗ та наукових установ.

На заключному пленарному засіданні були заслухані звіти керівників секцій і нагороджені за найкращі доповіді у секціях учасники конференції. Підсумки роботи конференції підбив проректор із навчальної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри конституційного права України, д.ю.н., професор Юрій Григорович Барабаш.

Найсердечнішу подяку за спільну роботу в реалізації проекту висловлюємо д.ю.н., професору, завідувачу кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Авак’яну Сурену Адібековичу, д.ю.н., професору, завідувачу кафедри конституційного і муніципального права Російської Федерації Московського державного юридичного університету імені О.Є.Кутафіна Фадєєву Володимиру Івановичу, д.ю.н., професору, завідувачу кафедри конституційного права Білоруського державного університету Василевичу Григорію Олексійовичу, декану юридичного факультету Білоруського державного університету, д.ю.н., професору Белашенко Сергію Олександровичу.

Щиро вдячні за плідну співпрацю заступнику голови науково-студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Саліхову Даміру Равілійовичу, голові науково-студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Тарасовій Юлії Євгеніївні, голові студентського наукового товариства Московського державного юридичного університета імені О.Є.Кутафіна Рогожину Антону Олексійовичу та голові студентської наукової ради юридичиного факультету Білоруського державного університету Яговдіку Роману Валерійовичу.

Також Оргкомітет висловлює вдячність за сприяння в організації і проведенні конференції партнерам заходу: Асоціації випускників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Лізі студентів Асоціації правників України, Юридичному агентству «Шевчук і партнери», Харківській правозахисній групі та Лабораторії законодавчих ініціатив.

Збірка наукових доповідей конференції

Фотогалерея

Всі фотографії конференції можна переглянути тут.