2011 рік

Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір

Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів
(IV Тодиківські читання)
Збірка наукових доповідей конференції «Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір»

Збірка наукових доповідей конференції

27-28 травня 2011 року в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбулася Четверта міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання)», що була організована спільними зусиллями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Московського державного університету імені М.В. Ломоносова та Білоруського державного університету.

У конференції взяли участь близько 350 учасників із понад 40 вищих навчальних закладів і наукових установ України, Росії, Білорусії, Казахстану, Польщі та Швеції.

Пленарне засідання відкрив ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», президент Національної академії правових наук України, д.ю.н., професор, академік Національної академії наук України, Герой України Василь Якович Тацій.

На пленарному засіданні (27 травня) доповідали: Чуприс Ольга Іванівна (заступник декана з освітніх інновацій та навчально-методичної роботи, д.ю.н., доцент кафедри конституційного права юридичного факультету Білоруського державного університету), яка також зачитала привітання від юридичного факультету Білоруського державного університету білоруською мовою, Барабаш Юрій Григорович (проректор із навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», завідувач кафедри конституційного права України, д.ю.н., доцент), Мішина Наталія Вікторівна (д.ю.н., професор кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»), Трефілов Олександр Анатолійович (голова студентського наукового товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова) та інші.

На другий день конференції (28 травня) були проведені засідання з дев’яти тематичних секцій, на яких були представлені, заслухані та оцінені наукові доповіді представників Московського державного університету, Білоруського державного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту законодавства Верховної Ради України, Київського університету права НАН України, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Самарської державної академії, Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, Люблінського католицького університету, інших ВНЗ та наукових установ.

На заключному пленарному засіданні з доповіддю виступив Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, завідувач відділом зв’язків із органами правосуддя Апарату Верховної Ради України, д. ю. н., професор Селіванов Олександр Анатолійович. Після чого були заслухані звіти керівників секцій і нагороджені за найкращі доповіді у секціях учасники конференції. Підсумки роботи конференції підбив проректор із навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», завідувач кафедри конституційного права України, д.ю.н., доцент Юрій Григорович Барабаш.

Найсердечнішу подяку за спільну роботу в реалізації проекту висловлюємо д.ю.н., професору, завідувачу кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Авак’яну Сурену Адібековичу, декану юридичного факультету Білоруського державного університету, д.ю.н., професору Белашенко Сергію Олександровичу, д.ю.н., доценту, заступнику декана юридичного факультету Білоруського державного університету з освітніх новацій і навчально-методичної роботи Чуприс Ользі Іванівні.

Щиро вдячні за плідну співпрацю голові науково-студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Трефілову Олександру та нашим колегам із Білоруського державного університету – к.ю.н., доценту кафедри конституційного права Пляхімовічу Івану Івановичу, голові Ради з науково-дослідної роботи студентів і аспірантів юридичного факультету Ландо Дарині Дмитріївні, голові студентського наукового товариства юридичного факультету Олені Крупеніній.

Збірка наукових доповідей конференції

Фотогалерея

Всі фотографії конференції можна переглянути тут.