2012 рік

Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина

Міжнародна науково-практична конференція
Збірка наукових доповідей конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

Збірка наукових доповідей конференції

У Полтавському юридичному інституті Університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина».

Конференція транслювалася в режимі відеоконференц-зв’язку для аудиторії у Харкові з можливістю спілкування з учасниками конференції.

У заході взяли участь близько 300 учасників з понад 30 вищих навчальних закладів та наукових установ України, Росії, Білорусії, Казахстану та Польщі.

Відкрив пленарне засідання академік Національної академії правових наук України, проректор з наукової роботи Університету, доктор юридичних наук А.П.Гетьман. Він привітав учасників заходу від багатотисячного колективу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», ректорату, від імені ректора Василя Яковича Тація, побажав їм плідної праці, а також окреслив ключові питання для дискусій в межах конференції.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: доктор юридичних наук, професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук НУ «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент Національної академії правових наук України С.В.Шевчук − «Судовий захист соціальних виплат як права власності: практика Європейського Суду з прав людини та судів конституційної юрисдикції»; член-кореспондент Національної академії правових наук України, проректор з навчальної роботи Університету, доктор юридичних наук Ю.Г.Барабаш − «Право на свободу об’єднання в умовах войовничої демократії: окремі питання теорії і практики»; суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук М.М.Гультай − «Права і свободи людини, що підлягають захисту за допомогою конституційної скарги: варіантність підходів»; прокурор Полтавської області, здобувач кафедри організації судових і правоохоронних органів Університету А.М.Миронов − «Новий Кримінальний процесуальний кодекс України − черговий крок на шляху посилення захисту прав людини та громадянина»; науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина, кандидат юридичних наук В.В.Гончаров − «Межі еволюційного тлумачення конвенції про захист прав людини і основоположних свобод»; доцент кафедри конституційного права України Університету, кандидат юридичних наук Л.І.Летнянчин − «Пряма дія Конституції України в теорії і практиці вітчизняного конституційного будівництва».

Конференція продовжила роботу за чотирма тематичними напрямами у секціях, на яких були заслухані наукові доповіді представників Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Інституту законодавства Верховної Ради України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, Академії МВС Республіки Білорусь, Люблінського католицького університету, інших ВНЗ та наукових установ.

За результатами конференції видана збірка тез наукових доповідей та повідомлень.

Збірка наукових доповідей конференції

Фотогалерея

Всі фотографії конференції можна переглянути тут.