Модельне засідання Конституційного Суду України

Студентський проект
Учасники ІІ-го МЗ КСУ, 2010 рік

Учасники ІІ-го МЗ КСУ, 2010 рік

Вже стало гарною традицією навесні кожного року організовувати та проводити студентський проект «Модельне засідання Конституційного Суду України». Загалом було проведено 3 проектних засідання, на яких розглядалися справи, максимально наближені до справжніх. Крім студентської ініціативи, головними ініціаторами започаткування проведення такого заходу були викладачі кафедри конституційного права на чолі з завідувачем кафедри, проректором із навчальної роботи Ю.Г. Барабашем. Головною метою проведення модельного засідання Конституційного Суду України було і залишається отримання теоретичних знань із конституційного процесу, набуття практичних навичок при здійсненні конституційного судочинства та вмінь виступу перед широкою аудиторією. Основу студентського активу в організації проведення заходу складають студенти-гуртківці, якими кожного року самостійно або за допомогою викладачів кафедри готуються фабула справи, конституційне подання, експертні висновки, письмові позиції сторін та учасників процесу, висновок наукової установи та інші документи конституційного провадження.

Учасники ІІІ-го МЗ КСУ разом з проректорами Барабашем Ю.Г. та Комаровим В.В., 2011 рік

Учасники ІІІ-го МЗ КСУ разом з проректорами Барабашем Ю.Г. та Комаровим В.В., 2011 рік

Студентський проект «Модельне засідання Конституційного Суду України» є відкритим заходом. У ньому можуть взяти участь студенти, аспіранти, викладачі, інші співробітники академії, а також запрошені гості.

На майбутнє планується зменшити періодичність між проведенням модельних засідань із метою залучення більшої кількості студентів та розширення аудиторії глядачів.

Із кожним роком студенти розглядають складніші справи. Так на першому засіданні студентського Конституційного Суду України була винесена справа, яка вже розглядалася на справжньому засіданні Конституційного Суду України, про визнання неконституційними положень Указу Президента України, що визначав його зовнішньополітичні повноваження. На другому – справа про визнання неконституційними деяких положень Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року N 1667- IV, а саме щодо конституційності пропорційної виборчої системи на місцевих виборах.

Селіванов А.О. із вступним словом перед учасниками МЗ КСУ, 2011 рік

Селіванов А.О. – постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України, професор кафедри конституційного права НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», із вступним словом перед учасниками МЗ КСУ, 2011 рік

У цьому році студенти ускладнили собі завдання і за допомоги викладачів кафедри конституційного права частково змоделювали справу, змінивши деякі положення виборчих законів України. Таким чином, “суб’єкт конституційного подання” звернувся до студентського Конституційного Суду України з клопотанням про розгляд питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 10 ст. 2 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, згідно з якими громадяни, що проживають за кордоном, були позбавлені права обирати половину складу Верховної Ради України, тобто тих 225 народних депутатів, які обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, а також положень ч. 6 ст. 3 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, згідно з якими громадяни України, що проживають за кордоном, військовослужбовці строкової служби і громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, були позбавлені права голосу на місцевих виборах. На засіданні були присутні проректор із навчальної роботи, завідувач кафедри конституційного права, доктор юридичних наук Барабаш Ю.Г., відомий конституціоналіст, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України Селіванов А.О., проректор із навчально-методичної роботи, завідувач кафедри цивільного процесу, академік Національної академії правових наук України, професор Комаров В.В..

Студенти НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого» у котре засвідчили високий рівень знань та підготовки при вирішенні непростих завдань, які стоять перед конституційним правосуддям.