2016 рік

Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина

Четверта міжнародна науково-практична конференція
Збірка наукових доповідей конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

Збірка наукових доповідей конференції

26 травня 2016 року Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого об’єднав правознавців, викладачів, співробітників, студентів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії правових наук України, інших провідних вищих навчальних закладів і наукових установ з України, Латвії, Польщі, Молдови, Білорусі, Росії, Сполучених Штатів Америки, а також представників громадських організацій – всього близько 180 осіб – для участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина».

Пленарне засідання відкрила д. ю. н., професор, академік НАПрН України, директор Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого Гуторова Наталія Олександрівна. У вступному слові Наталія Олександрівна звернулась до всіх учасників заходу з привітанням і подякою за участь та налаштувала усіх присутніх на плідну, наполегливу працю, якою і повинна бути діяльність справжнього юриста і науковця.

Першою на пленарному засіданні була заслухана наукова доповідь д. ю. н., доцента кафедри кримінального, адміністративного і трудового права ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого Божка Володимира Миколайовича на тему «Верховенство права як принцип державної служби». Високий ступінь деталізованості та наукової насиченості доповіді викликав в аудиторії жвавий інтерес до обговорюваної тематики.

Виступ наступного доповідача – д. ю. н., професора кафедри теорії держави і права НЮУ імені Ярослава Мудрого Погребняка Станіслава Петровича – був присвячений темі «Концепції Good governance та Good administration і права людини». Науковець надзвичайно креативно підійшов до свого виступу та презентував свій авторський погляд на запропоновані концепції. Надзвичайно вдячні шановному Станіславу Петровичу за оприлюднені наукові напрацювання.

На пленарному засіданні свою доповідь також презентувала Тернова Наталія Василівна – головний спеціаліст відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Полтавській області. У контексті виступу на тему «Забезпечення діяльності урядового Уповноваженого у справах Європейського Суду з Прав людини у Полтавській області» автором було висвітлено окремі аспекти функціонування зазначеної інституції у Полтавській області.

Підтримуючи вкрай високий рівень пізнавальності та індивідуальності поглядів, слово взяв к. ю. н., доцент кафедри теорії держави і права НЮУ імені Ярослава Мудрого Смородинський Віктор Семенович з науковою доповіддю на тему «Межі та ефективність правового регулювання: сучасний погляд на проблему». У межах виступу оратор відзначив безперечність того факту, що право є ефективним соціальним регулятором, раціональним засобом упорядкування людської діяльності в суспільстві. Проте, було акцентовано, що регулятивні властивості права та його ефективність не слід ідеалізувати і переоцінювати, адже разом із значною кількістю переваг, правове регулювання має й певні недоліки, що обумовлюються низкою об’єктивних і суб’єктивних чинників.

Під час пленарного засідання було проведене пряме включення з Латвії, у межах якого було заслухано наукову доповідь на тему «The growth of powers of the Сourt of Justice of the Europian Union» студентки магістратури Полтавського юридичного інституту Пахомової Валерії, яка згідно навчальної програми перебуває на стажуванні у Латвії.

Гостем Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого став Гончаренко Володимир Дмитрович – д. ю. н., професор, академік НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн НЮУ імені Ярослава Мудрого. Володимир Дмитрович виступив на пленарному засіданні з науковою доповіддю на тему «Зміни у правовому статусі населення України в період революції 1905-1907 рр.». Дякуємо шановному вченому за пізнавальну доповідь та харизматичний виступ.

Наприкінці пленарного засідання слово було надано працівнику органів прокуратури Ільюшонок Олені Юріївні, яка виступила з науковою доповіддю на тему «Діяльність органів прокуратури України з розгляду звернень громадян в умовах законодавчих змін». Автор висвітлила проблематику з окресленого кола питань у практичному аспекті, навела конкретні факти з власного досвіду, а також акцентувала увагу на низькому рівні правової обізнаності населення.

Плідною частиною конференції стала робота у секціях, під час яких інші учасники презентували свої наукові погляди та дискутували щодо питань правової дійсності. Задля забезпечення більш детального та повного розгляду актуальних питань гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина було виокремлено 5 основних напрямків роботи Конференції.

Першою секцією «Теоретико-методологічні аспекти прав і свобод людини» розглядалися питання в контексті теоретико-правових поглядів. Керівники секції Погребняк Станіслав Петрович, Смородинський Віктор Семенович, Лук’янов Дмитро Володимирович встановили тісний контакт зі студентами, провели ретельне обговорення тем наукових доповідей і повідомлень. Віктором Семеновичем було відзначено, що робота секції пройшла з епіграфом «у спорі народжується істина».

У межах другої секції – «Права і свободи людини в історичному вимірі» – досліджувалися питання становлення та розвитку прав і свобод людини. Спираючись на історичні джерела, було розглянуто питання прав і свобод людини крізь призму визначних історичних подій. Очолили секцію Гончаренко Володимир Дмитрович, Козаченко Анатолій Іванович та Стрілець Василь Васильович. Популярною ця секція стала особливо серед студентів першого курсу, які виявили високий рівень зацікавленості до процесу формування прав людини з історичної точки зору. Керівники секції відзначили надзвичайно глибокий рівень знань студентів, а Козаченко Анатолій Іванович наголосив, що підготовка студентів до конференції розпочалася ще на початку навчального року.

Третя секція «Міжнародно-правові механізми та зарубіжний досвід захисту прав людини» спрямувала свою діяльності на висвітлення питань гарантування прав і свобод людини на міжнародному рівні, зарубіжний досвід захисту прав людини, а також на співробітництво України та інших держав у царині прав людини. Керівники секцій Божко Володимир Миколайович та Гаркуша Андрій Олександрович плідно співпрацювали зі студентами, які зацікавилися запропонованою у межах секції тематикою доповідей.

Четверта секція «Роль інститутів громадянського суспільства в забезпеченні прав людини і громадянина» працювала під керівництвом Полховської Інни Костянтинівни та Михайліченко Тетяни Олександрівни. Підбиваючи підсумки роботи секції, Полховська Інна Костянтинівна наголосила на високому ступені дискусивності учасників та інформативності озвучених наукових доповідей. Студенти разом із досвідченими науковцями намагалися дійти консенсусу в дослідженні деяких особливо суперечливих питань. Результатом роботи секції стали нові, надзвичайно корисні знання для студентів.

У межах п’ятої секції – «Органи публічної влади у механізмі реалізації прав і свобод людини» – права і свободи людини аналізувалися саме через призму державних інституцій. Керівники секції – Сидоренко Анна Сергіївна, Новак Олена Дмитрівна, секретар – Панасюк Олександр Анатолійович. Під час роботи секції було акцентовано увагу на особливій ролі прокуратури у процесі гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина.

На завершальному пленарному засіданні к. ю. н., доцент, заступник директора із навчальної та наукової роботи Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого Лемешко Олександр Миколайович урочисто привітав усіх учасників, наголосив на важливості наукової діяльності та запросив брати участь у аналогічних заходах у майбутньому. За найкращі доповіді студентам було вручено дипломи.

Оргкомітет конференції дякує науковцям, практичним працівникам і студентам за участь у роботі конференції. Особливі слова вдячності адресуємо Гончаренку Володимиру Дмитровичу, Погребняку Станіславу Петровичу, Смородинському Віктору Семеновичу, Лук’янову Дмитру Васильовичу, Ільюшонок Олені Юріївні за особисту участь у роботі конференції!

Усіх небайдужих до тематики прав і свобод людини і громадянина чекаємо на участь у наступній конференції у Полтавському юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, до нових зустрічей!

Збірка наукових доповідей конференції

Фотогалерея

Всі фотографії конференції можна переглянути тут.