2013 рік

Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина

Друга міжнародна науково-практична конференція
Збірка наукових доповідей конференції «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина»

Збірка наукових доповідей конференції

У Полтавському юридичному інституті Університету відбулася ІІ Міжнародна науково практична конференція «Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина».

Для участі у конференції подано більше 250 наукових робіт з 38 вищих навчальних закладів та наукових установ України, Росії, Білорусії, Литви, Грузії, Азербайджану. Серед них – праці видатних науковців, представників провідних вищих навчальних закладів України та інших держав світу, зокрема, Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, Бєлгородського державного національного дослідницького університету, Бакинського державного університету, Азербайджанської дипломатичної академії, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Академії митної служби України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Київського університету права НАН України, Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Національного університету «Острозька академія», ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» та інших навчальних закладів, а також практичні діячі, судді загальних та спеціалізованих судів, представники Державної судової адміністрації, представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Полтавській області та інші поважні гості.

Відкрив роботу конференції проректор із наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри екологічного права А.П.Гетьман. Він наголосив на тому, що розробка та прийняття соціально-орієнтованої державної політики, її реалізація органами державного управління є найголовнішим завданням політичної системи, а відтак і пріоритетом співпраці представників наукової та практичної правових спільнот.

З доповідями на пленарному засіданні виступили доктор юридичних наук, професор НУ «Києво-Могилянська академія», член-кореспондент НАПрН України С.В.Шевчук; доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого С.П.Погребняк; кандидат юридичних наук, Голова Полтавського окружного адміністративного суду Ф.Ф.Соколенко; начальник Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області І.О.Клочко; доктор юридичних наук, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент НАПрН України В.П.Колісник; представник Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у Полтавській області Н.М.Лебедь; кандидат юридичних наук, докторант кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Г.О.Христова; кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Т.М.Слінько.

Подальша робота конференції продовжилася в межах п’ятьох тематичних науково-практичних секціях за напрямами:

  1. Теоретико-методологічні аспекти прав і свобод людини.
  2. Права і свободи людини в історичному вимірі.
  3. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини.
  4. Роль інститутів громадянського суспільства в забезпеченні прав людини і громадянина: філософсько-правовий вимір.
  5. Органи публічної влади у механізмі реалізації прав і свобод людини в Україні.

За результатами Міжнародної науково-практичної конференції було видано збірник матеріалів наукових повідомлень, який було вручено всім учасникам та розіслано особам, що брали участь у роботі конференції заочно.

Збірка наукових доповідей конференції

Фотогалерея

Всі фотографії конференції можна переглянути тут.