2012 рік

Цінності сучасного конституціоналізму

Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів
(V Тодиківські читання)
Збірка наукових доповідей конференції «Цінності сучасного конституціоналізму»

Збірка наукових доповідей конференції

28-29 вересня 2012 року в Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбулася Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «ЦІННОСТІ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ» (V ТОДИКІВСЬКІ ЧИТАННЯ), що була організована спільними зусиллями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Московського державного університету імені М.В. Ломоносова та Білоруського державного університету.

У конференції взяли участь більше 200 учасників із понад 45 вищих навчальних закладів і наукових установ України, Росії, Білорусії та Польщі.

Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», д.ю.н., професор, академік Національної академії наук України Гетьман Анатолій Павлович. З вітальними словами від імені завідувача кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Авак’яна Сурена Адібековича виступив Саліхов Дамір Равілійович та від імені завідувача кафедри конституційного права Білоруського державного університету Василевича Григорія Олексійовича виступила Шульгіна Тетяна Михайлівна.

На пленарному засіданні (28 вересня) доповідали: Барабаш Юрій Григорович (д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, проректор із навчальної роботи НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого», завідувач кафедри конституційного права України); Серьогін Віталій Олександрович (д.ю.н., доцент, начальник кафедри державно-правових дисциплін ХНУВС);Саліхов Дамір Равілійович (голова науково-студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В. Ломоносова); Шульгіна Тетяна Михайлівна (студентка юридичного факультету Білоруського державного університету); Євсєєв Олександр Петрович (к.ю.н., асистент кафедри конституційного права України НУ «ЮАУ імені Ярослава Мудрого»); Карімова Гульшат Галім’янівна (аспірант кафедри конституційного та муніципального права Національного дослідницьго університету «Вища школа економіки»).

На другий день конференції (29 вересня) були проведені засідання з семи тематичних секцій, на яких були представлені, заслухані та оцінені наукові доповіді представників Московського державного університету, Білоруського державного університету,Саратовської юридичної академії, Казанського (Приволзського) федерального університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Одеська юридична академія», Інституту законодавства Верховної Ради України, Київського університету права НАН України, Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, Люблінського католицького університету, інших ВНЗ та наукових установ.

На заключному пленарному були заслухані звіти керівників секцій і нагороджені за найкращі доповіді у секціях учасники конференції. Підсумки роботи конференції підбив проректор із навчальної роботи Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», завідувач кафедри конституційного права України, д.ю.н., професор Юрій Григорович Барабаш.

Найсердечнішу подяку за спільну роботу в реалізації проекту висловлюємо д.ю.н., професору, завідувачу кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Авак’яну Сурену Адібековичу, д.ю.н., професору, завідувачу кафедри конституційного права Білоруського державного університету Василевичу Григорію Олексійовичу, декану юридичного факультету Білоруського державного університету, д.ю.н., професору Белашенко Сергію Олександровичу.

Щиро вдячні за плідну співпрацю д.ю.н., доценту, заступнику декана юридичного факультету Білоруського державного університету з освітніх новацій і навчально-методичної роботи Чуприс Ользі Іванівні, голові Науково-студентського товариства юридичного факультету Московського державного університету імені М.В.Ломоносова Саліхову Даміру Равілійовичу, голові Ради молодих учених юридичного факультету Білоруського державного університету Жлобі Альберту Анатолійовичу, а також голові Студентської наукової ради юридичиного факультету Білоруського державного університету Роману Яговдіку.

Збірка наукових доповідей конференції

Фотогалерея

Всі фотографії конференції можна переглянути тут.