Інформаційний лист

Український конституціоналізм: виклики, народжені свободою
(ХV Тодиківські читання)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції «Український конституціоналізм: виклики, народжені свободою» (ХV Тодиківські читання), яка відбудеться 23 грудня 2022 року.

Формат роботи конференції: онлайн-засідання в порядку панельного обговорення найкращих тез наукових доповідей та повідомлень відібраних Оргкомітетом.

Робочі мови конференції:

  • українська;
  • англійська.

Вимоги до оформлення тез:

  • обсяг – до 3 стор. формату A4;
  • поля – всі по 2 см;
  • шрифт – Times New Roman;
  • кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;
  • перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); другий рядок – місце навчання, роботи; третій рядок – статус автора: студент, аспірант, здобувач, викладач, тощо; кафедра, факультет, курс, група (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні);
  • нижче прописними (великими) літерами вказати назву тез доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);
  • посилання та список джерел НЕ подаються.

Наукові доповіді та повідомлення учасників конференції будуть розміщені на сайті конференції (www.tchytannya.org.ua) протягом місяця після її завершення.

Наукові праці мають відповідати загальній тематиці конференції та стосуватися конституційно-правової проблематики. Галузеві аспекти можуть розкриватися в тезах повідомлень та доповідей лише у контексті заявленої теми конференції.

Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланих робіт залежно від їх актуальності та наукового рівня, а також право відхилення матеріалів, які не відповідають напрямку конференції та/або вимогам щодо їх оформлення.

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор і науковий керівник.

Організаційний внесок за участь у конференції становить 300 грн. Для учасників із-за кордону плата за участь у конференції відсутня.

Реквізити для сплати оргвнеску:
Картковий рахунок: 5168 7422 3679 6565 для розрахунку через ПРИВАТБАНК.
Отримувач: Байрачна Лариса Кімівна.

ПРИ ОПЛАТІ ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗУВАТИ ПІБ ПЛАТНИКА!
НАПРИКЛАД: «ОПЛАТА ЗА ТЕЗИ АНДРІЄНКА А.А.».

Для участі у конференції необхідно до 5 грудня 2022 року надати в організаційний комітет тези наукових доповідей і повідомлень.

Тези та квитанції про сплату оргвнеску надаються до організаційного комітету тільки за допомогою системи електронної реєстрації на нашому сайті, шляхом заповнення заявки на участь у конференції. Протягом 3-х діб на Ваш мобільний телефон має надійти смс-повідомлення про успішне надходження матеріалів для участі в конференції. У разі неотримання повідомлення просимо Вас звертатися до Оргкомітету за нижчевказаними контактами.

Заявки, що надійшли поштою чи на електронну скриньку (e-mail), не розглядаються та не реєструються.

Контакти:

+38 (057) 704-92-89 – кафедра конституційного права України.
+38 (093) 149-60-43 – Павло Романюк (координатор конференції).

Телефонувати з понеділка по п’ятницю з 11.00 до 13.00.

E-mail: Tchytannya@gmail.com

Веб-сайт конференції: www.tchytannya.org.ua

Завантажити інформаційний лист (pdf)